Cenník


Revízia (OPaOS) elektroinštalácie rodinného domu o zastavanej ploche cca 150 m2 - vzorová kalkulácia        

 

                                              položka

cena za kus:

počet kusov:

cena za položku:

1.prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhov do 5ks1,90 €15

28,50 €

2.prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhov do 6 -10ks2,50 €6

15,00 €

3.kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov7,25 €0

0,00 €

4.

kontrola stavu rozvádzača nad 10 prístrojov

9,10 €1

9,10 €

5.izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5ks 1,20 €15

18,00 €

6.izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5ks 1,45 €6

8,70 €

7.ochrana napäťovým alebo  prúdovým chráničom1,65 €3

4,95 €

8.impedancia poruchovej slučky1,45 €21

30,45 €

9.prechodový odpor ochranného a doplnkového pospojovania1,65 €5

8,25 €

10.zemný odpor uzemnenia3,85 €13,85 €
           
Adoprava 0,30 €10

3,00 €

Bcena revízie spolu129,80 €

                                      CENNÍK OPRÁV ELEKTROSPOTREBIČOV A ELEKTRONIKY
                                                                        zariadenie / operácia cena   
Malé elektrospotrebiče

(mixéry,žehličky,fény,kávomlinčeky,kávovary...)

zistenie závady - odmietnutie opravy 3,50 €  
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu 8,00 €  

 

Stredne veľké elektrospotrebiče

(vysávače, mikrovlnky, kuchynské roboty,variče,automatické kávovary...)
zistenie závady - odmietnutie opravy 5,50 €  
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu 15,00 €  

 

Veľké elektrospotrebiče

(práčky,umývačky riadu,sušičky,ladničky,mrazničky,elektrické šporáky a varné platne...)
zistenie závady - odmietnutie opravy 7,50 €  
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu 20,00 €  

 

Elektronika malá

(zosilovače, domáce kiná,rádiá,autorádiá...)
zistenie závady - odmietnutie opravy 5,50 €  
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu 15,00 €  

 

Elektronika veľká

(TV, počítače,projektory..)
zistenie závady - odmietnutie opravy 7,50 €  
oprava bez výmeny náhradného dielu + cena náhradného dielu 20,00 €  

 

Hodinová sadzba - práca technika priamo u zákazníka

 

10,00 €

 

Dopravné - cena za 1km 0,30 €  
(v cene sú zahrnuté PHM, údržba vozidla a strata výkonového času technika)              

Poznámka: nie sme platci DPH

                                                             Cenník elektroinštalačných prác
                                                                     Operácia  merná jednotka      cena   
1. drážkovanie frézovaním - pórobetón m 2,00 €  
2. drážkovanie frézovaním - tehla m 4,00 €  
3. drážkovanie frézovaním - panel / betón m 6,00 €  
4. osadenie el. lišty nadomietkovej m 2,00 €  
5. osadenie inštalačnej krabice nadomietkovej ks 2,00 €  
6. osadenie inštalačnej krabice - sadrokartón ks 2,00 €  
7. osadenie inštalačnej krabice - porobetón ks 2,00 €  
8. osadenie inštalačnej krabice - tehla ks 4,00 €  
9. osadenie inštalačnej krabice - panel / betón ks 6,00 €  
10. zapojenie elektroinštalačnej krabice ks 6,00 €  
11. montáž a zapojenie spínača 1pol. radenie 1 ks 5,00 €  
12. montáž a zapojenie zásuvky 230V ks 5,00 €  
13. montáž a zapojenie zásuvky 400V ks 7,00 €  
14. osadenie bytového rozvádzača na omietku ks 16,00 €  
15. osadenie bytového rozvádzača pod omietku ks 23,00 €  
16. montáž a zapojenie ističa ks 5,00 €  
17. montáž a zapojenie prúdového chrániča, prepäťovej ochrany ks 6,00 €  
18. montáž káblov / vodičov do lišty alebo drážky (káblovanie) m 0,90 €  
19. montáž a zapojenie jednoduchého svietidla ks 12,00 €  
20. montáž a zapojenie lustra / špeciálneho svietidla ks 15,00 €  
21. meranie a východzia revízna správa elektrickej inštalácie (podľa objektu)         ks 70,00 €  
22. oprava elektroinštalácie (každá započatá hodina) hod 10,00 €  
23. doprava (zahŕňa PHM, údržbu vozidla a stratu výkonového času technika) km 0,30 €  

Poznámka: nie sme plátci DPH

                                                                       
 Príklad cenovej ponuky za elektroinštaláciu v štandartnom 4-izbovom rodinom dome
množstvo Materiál    jednotková
        cena
celkova
  cena
1 Rozvádzač UPV 48+8 56mod. 54,26 € 54,26 €
3 Istič CLS6-B6/1 4,86 € 14,58 €
3 Istič CLS6-B16/1 3,26 € 9,78 €
1 Istič CLS6-B20/3 17,52 € 17,52 €
1 Prúdový chránič CFI6-40/4/003 51,19 € 51,19 €
60 Kábel CYKY-J 3x2.5 zásuvkový/m 1,09 € 65,40 €
70 Kábel CYKY-J 3x1.5 svetelný/m 0,67 € 46,90 €
10 LEGRAND spínač č.1 biely 4,12 € 41,20 €
24 LEGRAND 1-zásuvka biela  4,55 € 109,20 €
34 Elektroinštalačná krabica 0,16 € 5,44 €
1 Prepojovacia lišta 3F 12,24 € 12,24 €
130 Trubka IPS25 0,37 € 48,10 €
1 Doplnkový materiál 24,00 € 24,00 €

 

 

Materiál spolu   499,81 €
  Práca    
120 Drážkovanie tehla/m 2,40 € 288,00 €
34 Sekanie krabíc tehla 2,40 € 81,60 €
130 Káblovanie/m 1,08 € 140,40 €
34 Osadenie spínačov a zásuviek 2,40 € 81,60 €
1 Osadenie rozvádzača 30,00 € 30,00 €
8 Osadenie ističov a chrániča  2,40 € 19,20 €
1 Doplnkové výdaje 48,00 € 48,00 €
Práca spolu   688,80 €
Materiál + práca spolu   1 188,61 €
 

Poznámka: nie sme plátci DPH