Termovízia

Termovízia – termovízne meranie v elektrotechnike umožňuje bez kontaktné meranie teploty

Termovízia našla si uplatnenie pri revíziách - odborných prehliadkach elektrických zariadení ( elektroinštalácie ), pretože odbornú prehliadku je možné uskutočniť behom riadnej prevádzky a to bez zásahu do zariadenia. Takto je možné pri pravidenlných kontrolách prípadné závady objavovať už v počiatočnom štádiu a to má samozrejme vplyv aj na ekonomiku prevádzky.

Termovíziou sa realizuje :

– meranie teploty neprístupných častí elektroinštalácie,

- kontrola rozvádzačov, elektrických systémov, rozvodní NN, ako aj spínacích staníc,

- zisťovanie miest, na ktorých dochádza pod napätím k prehrievaniu vplyvom predchodového    odporu,

– meranie teploty častí pod napätím,

– termovízne meranie únikov tepla budov.