Revízie

 
 • Vykonávame východiskové a pravidelné revízie  t.j. OPaOS (odborné prehliadky a odborné skúšky) 
 • Elektroinštalácií, Bleskozvodov a všetkých vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000V.
 • .
 • Revízie potrebné pre uvedenie do prevádzky, alebo ku kolaudačnému konaniu novopostavených či zrekonštruovaných
  objektov 
  rodinných domov, bytov, výrobných prevádzok a iných. Súčasťou revízie je vypracovanie revíznej správy.
 • Na vykonávanie revízií elektroinštalácií a bleskozvodov používame renomovaný združený revízny prístroj firmy Sonel s príslušenstvom.
 • Vykonávame aj revízie a pravidelné kontroly elektrického ručného náradia, elektrospotrebičov a
  strojných zariadení vo Vašich prevádzkach alebo domácnostiach.
 • Súčasťou revízie je vypracovanie revíznej správy.
 • Na vykonávanie revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov
  používame renomovaný združený revízny prístroj firmy Metrel MI 3309 BT DeltaGT s príslušenstvom.
 •